Denetim Kurulu

OSB iş ve işlemlerini, hesaplarını denetlemek, gerekli kayıtların düzenli olarak tutulmasını sağlamak amacıyla en az 3 ayda bir defa birlikte veya münferiden düzenleyecekleri raporu Genel Kurula sunmakla görevlidirler. Denetim Kurulu iki katılımcıdan oluşmaktadır.

Hilmi Cömert

Denetim Kurulu Başkanı

Düzce
Şahin Beköz

Denetim Kurulu Üyesi

Düzce