Yönetim Kurulu

.... - .... dönemi görevlendirilen Yönetim Kurulumuz:

Kanun, yönetmelik, kuruluş protokolü, ana sözleşme ve benzeri düzenlemeler ile genel kurul kararları ve Bakanlık talimatları çerçevesinde OSB’nin sevk ve idaresini yürütmekle görevlidirler. Beş katılımcıdan oluşan Yönetim Kurulu ayda iki kez toplanır.

Kasım Aktaş

Başkan

Serdar Çatalay

Başkan Yardımcısı

Özhan Olcay

Üye

Burak Coşar

Üye

Engin Karaduman

Üye