Genel Kurul

Bölgede yer alan tüm sanayicilerin katılımıyla oluşan Genel Kurul Kanun, yönetmelik, kuruluş protokolü, ana sözleşme ve benzeri düzenlemeler çerçevesinde Bölgenin sevk idaresi için prensipler belirlemek, Yönetim Kurulunu seçmek ve Yönetim Kuruluna yetki vermek en önemli görevleri arasındadır. Genel Kurul her yılın ilk altı ayı içerisinde toplanmaktadır.