Düzce 2. OSB olarak katılımcılarımızın uygun görülen alanlarında yapılaşmasını sağlamak için yaptığımız hizmetler ve faaliyetler kapsamında çevreye, insana saygıyı ön planda tutmayı ve doğa ile uyum içinde yaşamayı amaç edinerek, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi’ni etkin şekilde uygulamayı ve bu süreçte gerekli tüm kaynak ve bilgiyi sağlamayı taahhüt ederiz.

Bu politika doğrultusunda hedeflere ulaşmak için;

  • Çevre ile ilgili mevzuatları ve yasal yükümlülükleri yerine getirmek,
  • Yeşil OSB olmak,
  • Çevre performansının değerlendirilmesi, artırılması ve ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi’nin sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
  • Doğal kaynakları korunmak, enerji kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak,
  • Tüm hizmet ve faaliyetlerimizin çevresel etkilerini tespit ederek, iyi bir ölçme/değerlendirme yöntemi ile organizasyonun çevreye etkisinin gözlemlenerek sürekli iyileşmeye yönelik adımlar atmak, oluşan atıkların mümkün olduğunca geri kazanımını, geri kazanımı mümkün olmadığı durumlarda, minimize edilmesini ve bu atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini sağlamak,
  • Çalışanlarımızda çevre bilincini oluşturmak ve bireysel sorumluluk kazandırmak için çalışanlarımıza sürekli eğitimler vermek,
  • Sürdürülebilirlik ilkelerini destekleyecek faaliyetlerde bulunmayı, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması gibi gelecek kuşakları etkileyecek konularda risk ve fırsatlara önem vermek,
  • Daha sürdürülebilir bir sanayi sektörü odaklı kalkınma yolunda ekolojik sanayi alanlarının geliştirilmesi ve işletilmesi prensiplerini dikkate almak,

Çevre politikamızdır.

Paylaş: