Yeryüzünün karşı karşıya bulunduğu çevre ve enerji kullanımı baskıları, bugün, insanlığın en büyük ortak endişesidir.

Enerji günlük yaşamı sürdürmek için gereklidir. Gelecekteki gelişme enerjinin uzun dönemde artan miktarlarda var olmasına, güvenli ve çevre açısından sağlam kaynaklardan gelmesine bağlıdır.

Bugünkü enerji kullanımı, gelecek asırlara uzanacak yaşam ve ekonomiyi şimdiden şekillendirmektedir.

Biz bu duruma sürdürülebilirlik açısından yaklaşıyoruz. Yani; Enerjiyi verimli kullanmak için tasarrufu, tedbir ve verimlilik artırıcı projeler uygulayıp, enerji kaynak israfını en aza indirilmesini sağlamalıyız.

Ayrıca küresel ısınmayı ve yerel kirlenmeyi önlemek için enerjinin verimli kullanılması şarttır.

Enerjinin verimli kullanılması ile dünya, ülke ve de organize sanayi bölgesi olarak enerji maliyetlerinde ve sera gazı emisyonlarında azalma sağlamakta mümkündür.

DÜZCE 2.OSB olarak kuruluşun stratejisine uygun olarak;

  1. Uygun amaç ve hedefler belirleyerek ve bunların gözden geçirilerek uygulanmasını,
  2. Amaç ve hedeflere ulaşmada tüm bilgi ve kaynakların sağlanmasını,
  3. Enerji verimliliği, enerji kullanımı ve enerji tüketiminde iç ve dış yasal şartlara uyum sağlayacağımızı,
  4. Ürün ve hizmet satın almada değerlendirme ölçütlerimizden birisinin enerji verimliliği olacağını,
  5. Enerji verimliliğini destekleyen tasarımların oluşturulması ve bu konunun desteklenmesini sağlayacağımızı,
  6. OSB’yi daha yeşilci ve sürdürülebilir yapmak için teknik, yasal ve kurumsal çerçevelerini geliştireceğimizi,
  7. Daha sürdürülebilir bir sanayi sektörü odaklı kalkınma yolunda ekolojik sanayi alanlarının geliştirilmesi ve işletilmesi prensiplerini dikkate alacağımızı,
  8. Çalışanlarımıza ve üyelerimize sürekli eğitim vererek enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda bilinçlendirmenin artırılacağını,
  9. Atık miktarını azaltarak çevresel kirlenmeyi önleyeceğimizi,

Taahhüt ederiz.

Paylaş: